Решавање косоаголен триаголник

Зависностите меѓу страните и аглите на косоаголниот триаголник се дадени со три теореми: синусната теорема, косинусната теорема и тангенсната теорема.

1. СИНУСНА ТЕОРЕМА

a : b : c = sin α : sin β : sin γ

односно

301-f1

Синусната теорема се применува кога е дадена една страна и два агла, или кога се дадени две страни и аголот спрема едната од нив.

linia

2. КОСИНУСНА ТЕОРЕМА

302-f1

Косинусннта теорема се применува кога се дадени две страни и аголот зафатен меѓу нив, или кога се дадени сите три страни.

linia

3. ТАНГЕНСНА ТЕОРЕМА

303-f1

Тангенсната теорема се применува кога се дадени две страни и аголот знфатен меѓу нив, или кога условите се дадени во обликот: a ± b и α ± β

– resavanje kosoagolen triagolnik –

 

746total visits,1visits today