Author
pecanoski

Видео лекција: ИЗВОДИ

Предавачот по математика Игор Богданоски ни ја направи видео лекцијата за ИЗВОДИ. Погледнете ја и научете изводи. Прочитајте поопширно на нашата веб страна: http://www.e-matematika.mk/izvodi [...]