Author
pecanoski

Пица

Омиленото јадење на многу луѓе е пицата. Но која големина да ја земаме за парите кои ги плаќаме?  Која пица овозможува повеќе квадратни [...]

Геометрија

Вектори Поим за вектор Собирање на вектори Одземање на вектори Множење на вектор со број Аналитичка геометрија Права Криви од втор ред Плоштина [...]