Размислете како точно да наполните 4 литра.

Имате две туби, едната е од 5л, а другата 3л. Можете да префрлате вода од едната во другата туба, да ја истурате водата, или да полните од чешмата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *