ПРИПРЕМИ ЗА ИМО 2017 година

Во периодот од 25.06.2017 до 30.06.2017 ќе се одржи математички камп, на кој ќе учествуваат и натпреварувачите за ИМО 2017. Сите заинтересирани ученици СММ ги покануваа на оваа манифестација. Тема на кампот ќе биде ТЕОРИЈА НА БРОЕВИ.

Превземено од Сојуз на Математичари на Македонија
Алекса Малчески – Претседател на СММ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *