ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2017

ПОЧИТУВАНИ

Државниот натпревар за учениците од основното образование ќе се одржи на 6-ти мај со почеток во 09:30 во ОХРИД.

Групите на ученици по одделенија можете да ги погледнете на страната на
Сојуз на Математичари на Македонија

http://smm.com.mk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *