Задача за 9 одделение, како подготовка за општинскиот натпревар

Ако  x+y=0 и  x²+y²=   ¼      пресметај колку е ×⁴ + y⁴  ?

Подобрите математичари да ги  најдат и решенијата  🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *