y=f(x) -> Сликовито претставување на Функциите

Функции и што претставуваат се прикажани на сликата подолу (мала шала за да ни биде интересна Математиката 🙂 )
Научете Функции, разберете како да ги решавате задачите со помош на нашиот сајт во кој се објаснети на најлесниот и наједноставен начин. Наскоро и со видео презентација.
Кликнете на: Функции и нивните својства

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *