Резултати од пребарувањето за: лимеси

Видео лекции

YouTube канал e-matematika.mk зачлени се (SUBSCRIBE) *    Плоштина на триаголник *    Плоштина на многуаголник *    Периметар на кружница и плоштина [...]

Видео лекции

YouTube канал МКД-Едукацијазачлени се Почитувани,Формиравме YouTube канал, каде што поставуваме видео лекции од областа на матемтиката, со цел полесно изучување на материјалот. Зачленете [...]
Видео презентација со некои примери за решавање лимеси. Научете да ги решавате задачите за лимеси преку ова видео: Повеќе за лимеси на нашата [...]